Deltagande

På- och avanmälan om deltagande

 
 
 
 
 
Ordinarie Klubbmöte - inklusive lunch
Ordinarie Klubbmöte - ej lunch
Zoom-möte (Länk för inloggning tillsändes)
Styrelsemöte Fysiskt
Styrelsemöte Digitalt (Länk för inloggning tillsändes)
Annan aktivitet. Skriv aktivitet i meddelandefältet
 
Kommer utan gäst
Kommer med gäst(er). Skriv namn i fältet nedan
Deltager ej
Deltager via uppkoppling och önskar länk till inloggning